" ( 1 2 3 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ` Æ Alle namen

Naam Aantal Naam Aantal
Quaak 24 Quercy Fezensac, de 1
Quaars 9 Querrieu, de 2
Quackebeke, Van 1 Quesau 2
Quaelle, Van 10 Quesnel, du 2
Quakebeke, Van 3 Quesnoy, Du 2
Quakekeke, Van 2 Quickelberghe, Van 1
Quakkelaar 2 Quievrain, de 5
Quanten 1 Quilty 1
Quaps 1 Quintelier 2
Quarré 2 Quinten 15
Quartel 1 Quintens 2
Quartel, de 6 Quints 1
Quataert 36 Quintus 1
Queckelberghe, Van 2 Quirijns 1
Quekelberghe, van 19 Quirijns Vink 1
Quelerij, de 13 Quirynsen 1
Quellenborgh, van 1 Quist 38
Quellerij, de 1 Quistwater 1
Quellerij, van de 3 Quite 3
Quequierre 5 Quivooij 1
Quercy, de 2 Quyrijnsens 1
Quercy de Cahors, de 3 - -